©2018 by Goluri.

YAŞAM OKULU

Yaşam Okulu, yaşama dair bugüne kadar üretilmiş her türden (bilimsel, geleneksel, sezgisel) bilginin içindeki örüntülere bakma merakı ile oluşmuş bir fikir. 

 

Yaşam Okulu bir yeniden ilişki kurma okuludur: Bilgiler arası, insanlar arası, insanların kendiyle, toplumla ve evrenle olan ilişkilerini yeniden tanımlama ve kurma deneyimi sağlama okuludur. 

 

Yaşam Okulu, eskinin öldüğün, modern yaşamın sürdürülemez olduğun anlaşıldığı bir çağda, çözüm arayışı içinde olanlar için birlikte öğrenen, öğrendiklerini uygulamaya niyet edenler ve değişim hevesleri için “umut” ihtiyacını karşılamak üzere iyi bir yol olarak tasarlandı. 

 

Yaşam Okulu Programı içinde; 

1) Yaşamın en temel sorularından hareket ediyoruz. 

2) Zaman içinde bu sorular yeni sorulara zemin hazırladı, dolayısıyla içerik sürekli bir değişim içinde.

3) Bazı anahtar kavramlar her seferinde odağımıza yerleşiyor, dolayısıyla bir iç bütünlüğü, metodolojisi var. Mesela örüntü, kaos teorisi, fraktaller, evrenin/doğanın/müziğin matematiği… Müzikle başlayıp kendimizi matematik, fizik, felsefe, dans, hareket, el işçiliği gibi konuların içinde bulabiliyoruz.

4) Bu metodolojinin önemli bir parçası da bütüncül yaklaşım. Yani hem kuram var, hem uygulama; hem zihnimizi, hem bedenimizi çalıştırıyoruz. Müzik, hareket, dans, masallar, huzurlu ortam, iyi dilekler eksik değil. Ruha ve kalbe de hitap ediyor. Şenlikli bir boyutu var ve zihnimize, yüreğimize, bedenimize, ruhumuza sonradan gelişip serpileceğini umduğumuz tohumlar atıyoruz. 

5) Birlikte geçirdiğimiz günler içerisinde katılımcıları/dinleyicileri, anlatıcıları kaynaştıran, güne bir ritim kazandıran “gizli arkadaş”, “kavram ağacı”, “sabah egzersizi” gibi yardımcı unsurlar da var. 

 

2010 yılından bu yana, genel ve özel programlarla toplam 18 kere gerçekleşen Yaşam Okulu odağına, örüntü bağlamı ile, masal, ses,hareket ve müzik, oyun, tasarım, doğa gözlemi, sağlığın doğası ve bütüncül şifa, kompost gibi konuları aldı. Bunun yanı sıra Çapa Tıp Fakültesi’nin Bologna Programı çerçevesinde 2012 yılında bir dönemlik seçmeli bir ders olarak gerçekleştirildi. Yaşam Okulu’nun değişik programlarına toplamda 300’e yakın kişi katıldı. 

 

 Katılımcılarda hedeflenen davranış ve düşünce değişiklikleri için niyetlerimiz ise: 

  • Katılımcılara günümüz şartlarında potansiyellerini keşfetmesi ve kendini gerçekleştirmesi için umut aşılamak ve aktif umut yollarını keşfetmesini sağlamak, 

  • Eylemlerimiz ve düşüncelerimizin, “öteki” ile ve başka disiplinlerle olan bağlarını kurmak, 

  • Kendine, doğaya, çevresine ve evrenin gizemlerine merak uyandırmak,

  • Hayret duygusunu harekete geçirmek, 

  • Yaşam sevincinin yerini ve zamanını birlikte görmek, keşfetmek, deneyimlemek

  • Herhangi bir konuda “Ne yapmalıyım?” sorusunu soranları günlük yaşamlarında kendi meşreplerince uygulayabileceği bütüncül araç, kaynak ve iletişim ağı ile tanıştırmak.

  • İnsan yaşamı için çözümü zor ve karmaşık sorunların çözümlerini ararken doğayı, evrenin akışıyla uyum halindeki örüntülere başvurma ihtiyacı ve yolları hakkında teorik ve pratik bilgiler sunmak. 

  • Müzik, masal, bilim ve sanatın her insanın günlük yaşamı içinde yer almasını sağlamak.

  • Topluluk halinde yaşamda toplamda mutlu ve iyilik halinin yolları hakkında ilhamlar vermek. 

olarak sıralanabilir.

 

Yaşam Okulu 2018 yılında sizi Yürüyüş Okulu, Elma Okulu ve Doğa Takvimi Okulu ile Kaçkar Dağları’nın eteklerine davet ediyor Ve yıl boyu Doğu Karadeniz’de, pek çok yeni başlıkla buluşmalarına devam edecek.