top of page
Göz Dolma Duvar, Çağlayan - Rize.tif

Goluri'nin Hikayesi

Goluri hikayesi uzun yıllar Doğu Karadeniz’de ekoloji, doğa kültürü, geleneksel yaşam pratikleri gibi konularda araştırmalar yapmış; koruma ve iyileştirme projeleri gerçekleştirmiş bir ekibin hikayesi. Derneğimiz Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği aracılığıyla bölgede geçen yıllar, doğanın özünde bulunan ve yerli insanların geleneksel hayatını şekillendiren kadim yaşam bilgisinin kayıt altına alındığı bir süreç oldu. Bu süreçte doğayla güçlü bağlar kuran, anlayan ve işleyişine saygı duyan insanların yaşam pratiklerine, bazen de doğadan kopuşlarına tanıklık ettik. Dedelerden, ninelerden, çobanlardan, arıcılardan, tohumunu koruyanlardan, sulardan, dağlardan, kendini yaban hayatının parçası gören insanlardan, kurttan, kuştan ve binbir türlü canlıdan emanet alınan bilgileri  ve deneyimleri aktarmak istedik.

Goluri ne demek?

Goluri Lazcada "yüksek yerli", "yaylalı", "dağlı" anlamına gelmektedir. Sivil toplum kuruluşumuzun adı olan Gola'dan ilhamla bu adı aldık. Gola da; yüksekteki arazi, yayla, dağ anlamını taşımaktadır.

Dönüştüren Seyahatler

Goluri'nin "Dönüştüren seyahatler"i az sayıda insanla, yavaş ve sakin bir gezi anlayışını sahiptir. Dönüşüme izin vermek, beraber gezmek, beraber anlamak, tanışmaya ve çoğalmaya çalışmak için çabamıza eşlik etmeye, Goluri’ye hoşgeldiniz.

Motivasyonlarımız arasında Doğu Karadeniz'de küresel ölçüde doğa dostu, sürdürülebilir, adil, yerel kalkınmayı destekleyici, yerel halk ile işbirliği içinde, "sorumlu bir turizm modeli" oluşturmak ve bu modelin tüm dünyada yaygınlaşmasına aracılık etmek istiyoruz

refika 2.jpeg

Sevilay Refika Kadıoğlu

Sevilay Refika, Gölcük’te ortalama kent kültüründe büyüdü. Eskişehir’de turizm eğitimi aldıktan sonra, İstanbul’da iş otellerinde yöneticilik yaptı.

Memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesidir.  Babası Arılı/Pi3xala köyünden, annesi Derbent/Trevendi köyüden. İlk olarak Lazcayı babaanne ve dedesinden duydu. Hikayesinin peşinden müzik aracılığı ile gitti. Türkiye’de ve Gürcistan’da geleneksel laz müziği ve dansı derlemelerine katıldı. Bu süreçte öğrendiği şarkılardan oluşan “Ar Lazi Oxorca” albümünü Eka adıyla yaptı. Kurucuları arasında yer aldığı Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği çatısı altında Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali’nin koordinatörlüğünü üstlendi. Bu süreç onun Doğu Karadenizi ve barındırdığı kültürleri yakından tanımasına vesile oldu. 

Doğu Karadeniz'de ağırlıkta doğa kültürü, geleneksel yaşam pratikleri, müzik, dans gibi konularda çalıştı. Binlerce yıllık otokton bir halkın dili olan Lazcanın içerdiği kadim bilgi onu doğaya yaklaştırdı. 25 yılın üzerine yaşadığı şehir İstanbul'a veda ederek, çocukluk düşünü gerçekleştirdi. Oğlu Şina ile Kaçkar Dağları eteklerinde bir sahil kasabasında yaşıyor. Sevilay Refika, Gola Derneği çatısı altında biriktirmeye, Goluri aracılığı ile tasarladığı gezilerde paylaşmaya devam eden bir informans sanatçısıdır. 

gunesin.jpeg

Güneşin Aydemir

Güneşin Ankara’da doğdu. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nin ve Yaşam Okulu fikrinin kurucusu ve koordinatörü. Kuruluşundan bu yana Buğday Derneği’nde emek veriyor. Bir Tohum Vakfı'nın da kurucularından. Biyoloji eğitimi alan Güneşin Aydemir, Ekoloji bilimine gönül vermiştir. 25 yılı aşkın bir süredir sivil toplumda doğanın korunması için çalışıyor, doğaya, doğal olana ve doğanın bir parçası olan insan türüne; yine bir insan olarak bakıyor ve, gözlemliyor. Güneşin’e göre İnsanın en büyük kederi, kendini “diğer” diye tanımlayarak başka varlıklarla arasındaki bağı koparmış olmasıdır. Bu bağ özünde kopuk değildir, insan zihnen kopuktur. Bu nedenle son 10 yıldır bu bağın onarılması, insanların doğa ile yakınlaşmaları misyonuyla, eğitim ve atölye çalışmaları için küratörlük yapmakta, öğrenim alanları yaratmaktadır. Gola Derneği ailesinin parçası, Goluri'ye ise Yaşam Okulu ile ilham kaynağı olmuş bir informans sanatçısıdır.

1610839_10152747802463153_248401447686209007_n.jpg

Tamer ve Caner Karataş 

1986 yılında Rize’nin Fındıklı ilçesinde ikiz olarak doğdular. Karanlık oda fotoğraf sanatçısı muhteşem bir babanın oğulları (Osman Karataş) olarak, harika bir köyde dünyaya gelmenin avantajlarını eğitim ve meslek alanında yaptıkları çalışmalarda yaşıyorlar. Ulusal haber ajanslarının bölge temsilcileri olarak çalıştıktan sonra, şimdiki ve asıl meslekleri olan tiyatro oyunculuğu ile birlikte sahne sanatları gösterilerinde yer aldılar. Katıldıkları festivallere sahne yönetmenliğinden sunuculuğa, çocuk atölyelerinden danslara ve nihayetinde sanat performanslarıyla enerji kattılar ve katmaya devam ediyorlar.

 Toplumda farkındalık için hazırlamış oldukları video çalışmalarını sosyal medya sayfalarından yayınlayarak yüksek izleme oranlarına ulaştılar.  

Videolarda; kadına yönelik şiddet, madde bağımlılığı, çocuk gelinler, hayvan hakları, eğitim ve öğretim farkındalığı gibi konularda çalışmalar yaptılar. Tamer ve Caner Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği gönüllüleridir, aynı zamanda deneyimlerini ve birikimlerini Goluri ile Dönüştüren Seyahatler'de paylaşıyorlar. Hopa'da bulunan Ali Rıza Bey Konağı'nı, NOVELİ Kültür Sanat Mekanı'na çevirerek sanatsal üretimler, aktiviteler ve çocuklara yönelik drama atölyeleri yürütüyorlar. 

IMG-20220920-WA0024.jpg

Evrim Aykan

Çevre sorunlarına duyarlı minimalist bir Endüstriyel Ürün Tasarımcısı. Profesyonel deneyimleri çok çeşitli mekan tasarımlarını kapsıyor. Çalışma hayatının 12 yılını İstanbul’da, son 5 yılını ise çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları için proje/saha sorumlusu olarak Afrika’da ve Hindistan’da geçirdi. Yerel yönetimler, müteahhitler, tedarikçiler ve yerel topluluklarla koordineli olarak sürdürülebilir kalkınma projeleri (su, enerji, tarım, eğitim) projeleri yürütmektedir. Bazen kişisel yolculuğu  için bazen de görev amaçlı yer küredeki 4 kıtaya ve 10 farklı ülkeye yaptığı seyahatler, ona tüm gezegenimizle ve tüm kültürlerle yakından bağ kurmayı öğretti. Bu sayede tüm yaşam koşullarına adapte olabildiğini gördü. Edindiği deneyimler ona birinci sınıf bir liderlik ve işbirliği becerileri de dahil olmak üzere çok yönlü bir kişilik kazandırdı. 

Evrensel sanat ve edebiyatla yakından ilgileniyor. Hikayeler yazmayı ve hikayeleri yaşamayı çok seven bir hikaye anlatıcısı. Hayatımızda olumlu değişiklikler üretmek için bir zihinsel imgeleme sanatı olan "yaratıcı görselleştirmenin" gücüne inanıyor.

Yolculuğunu tamamladığına karar verdiği yıl olan 2021'de, çiftçilik yapan ailesinden "doğduğu coğrafyanın ve toprağın kadim bilgilerini" öğrenmek ve perma kültür pratikleri yapmak için doğduğu köye; Artvin’e  yerleşti. Gola ve Goluri ekibiyle tanışıklığı bu tarihten sonra başladı. ​ Bugün hala yurt içinde ve yurt dışında bazen yarı zamanlı bazen tam zamanlı Tasarım Danışmanlığı ve Proje Koordinatörlüğü yapmaktadır.

 

 

 

 

bottom of page