top of page

Yaşam Okulu

yaşam_okulu1.jpg

Çevre Aktivisti Güneşin Aydemir tarafından 2010 yılında kurulan Yaşam Okulu, etkinliklerine Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde ve  Goluri ile Doğu Karadeniz'de devam ediyor. Yaşam Okulu odağına, örüntü bağlamı ile, masal, ses,hareket ve müzik, oyun, tasarım, doğa gözlemi, sağlığın doğası ve bütüncül şifa, kompost gibi konuları aldı. Bunun yanı sıra Çapa Tıp Fakültesi’nin Bologna Programı çerçevesinde 2012 yılında bir dönemlik seçmeli bir ders olarak gerçekleştirildi. 

Yaşam Okulu Programı içinde; 

 

 • Yaşamın en temel sorularından hareket ediyoruz. 

 • Zaman içinde bu sorular yeni sorulara zemin hazırladı, dolayısıyla içerik sürekli bir değişim içinde.

 • Bazı anahtar kavramlar her seferinde odağımıza yerleşiyor, dolayısıyla bir iç bütünlüğü, metodolojisi var. Mesela örüntü, kaos teorisi, fraktaller, evrenin/doğanın/müziğin matematiği… Müzikle başlayıp kendimizi matematik, fizik, felsefe, dans, hareket, el işçiliği gibi konuların içinde bulabiliyoruz.

 • Bu metodolojinin önemli bir parçası da bütüncül yaklaşım. Yani hem kuram var, hem uygulama; hem zihnimizi, hem bedenimizi çalıştırıyoruz. Müzik, hareket, dans, masallar, huzurlu ortam, iyi dilekler eksik değil. Ruha ve kalbe de hitap ediyor. Şenlikli bir boyutu var ve zihnimize, yüreğimize, bedenimize, ruhumuza sonradan gelişip serpileceğini umduğumuz tohumlar atıyoruz. 

 • Birlikte geçirdiğimiz günler içerisinde katılımcıları/dinleyicileri, anlatıcıları kaynaştıran, güne bir ritim kazandıran “gizli arkadaş”, “kavram ağacı”, “sabah egzersizi” gibi yardımcı unsurlar da var.

 

 

 Katılımcılarda hedeflenen davranış ve düşünce değişiklikleri için niyetlerimiz ise: 

 

 • Katılımcılara günümüz şartlarında potansiyellerini keşfetmesi ve kendini gerçekleştirmesi için umut aşılamak ve aktif umut yollarını keşfetmesini sağlamak, 

 • Eylemlerimiz ve düşüncelerimizin, “öteki” ile ve başka disiplinlerle olan bağlarını kurmak, 

 • Kendine, doğaya, çevresine ve evrenin gizemlerine merak uyandırmak,

 • Hayret duygusunu harekete geçirmek, 

 • Yaşam sevincinin yerini ve zamanını birlikte görmek, keşfetmek, deneyimlemek

 • Herhangi bir konuda “Ne yapmalıyım?” sorusunu soranları günlük yaşamlarında kendi meşreplerince uygulayabileceği bütüncül araç, kaynak ve iletişim ağı ile tanıştırmak.

 • İnsan yaşamı için çözümü zor ve karmaşık sorunların çözümlerini ararken doğayı, evrenin akışıyla uyum halindeki örüntülere başvurma ihtiyacı ve yolları hakkında teorik ve pratik bilgiler sunmak. 

 • Müzik, masal, bilim ve sanatın her insanın günlük yaşamı içinde yer almasını sağlamak.

 • Topluluk halinde yaşamda toplamda mutlu ve iyilik halinin yolları hakkında ilhamlar vermek. 

olarak sıralanabilir.

bottom of page